Projekt jest odpowiedzią na wyzwania związane z poszukiwaniem pracy w wielokulturowym globalizującym się świecie.

Obecne realia poszukiwania pracy, mobilność ekonomiczna ludzi oraz ich podejście do kariery są wciąż stosunkowo nowymi obszarami do badań. Nasze badanie wykazało istniejące ograniczenia w tym zakresie, które głównie skupiają się na umiejętnościach językowych lub pewnych kulturowych cechach nie związanych z aktualnymi potrzebami rynku.więcej
Pathways for Graduates jest projektem współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, w ramach programu Leonardo da Vinci, Transfer of Innovation. Projekt ten ma na celu zwiększenie integracji młodych absolwentów na rynku pracy poprzez stworzenie dla nich wielojęzycznych oraz wielokulturowych szkoleń, które pozwolą im na zdobycie odpowiednich kompetencji oraz uniwersalnych umiejętności zawodowych potrzebnych w pracy, jak i do dalszego rozwoju i kształcenia zawodowegowięcej
Z powodu powszechnie odczuwalnego kryzysu finansowego oraz pogarszania się sytuacji gospodarczej wielu krajów, stopa bezrobocia znacznie wzrosła, co głównie dotyczy młodych osób. Według Eurostatu, stopa bezrobocia wśród młodzieży (czyli osób poniżej 25.roku życia) wzrosła w krajach EU27 z 18.4% do 20.6% w okresie pomiędzy lutym 2009 a lutym 2010.więcej

EN DE ES PL